Główna Baza wiedzy Billing & Płatności Jak rozliczyć dochód z afiliacji

Otrzymywanie przychodów z prowadzenia działań afiliacyjnych zobowiązuje wydawców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, do rozliczania się z fiskusem. Dobór sposobu rozliczania (stała skala lub ryczałt) może dodatkowo zwiększyć przychody z bloga, serwisu i innych działań w afiliacji. Jak zatem rozliczyć dochód z afiliacji?

Z tego wpisu dowiesz się:

  • Ile wynosi podatek dochodowy dla osoby fizycznej
  • Gdzie znaleźć dane w PIT-8C
  • Czy Convertiser wystawia PIT-8C?
  • Gdzie znaleźć faktury
  • Dodatkowe artykuły podatkowe

Ile wynosi podatek dochodowy dla osoby fizycznej

Wydawcy, którzy nie posiadają działalności gospodarczej (czyli rozliczają się na podstawie rozliczeń dla osób fizycznych) podlegają podstawowej skali podatkowej, w oparciu o PIT. Stawki te są zależne od wysokości dochodu – wynoszą 18% (do 85 528 zł)  i 32% (powyżej 85 528 zł).

Możliwe jest również zastosowanie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego, który jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Wydawca, który decyduje się na taki model rozliczenia zobowiązany jest złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego na deklaracji PIT-28 w Urzędzie Skarbowym. Przy wyborze tego modelu, stawka wynosi 8,5% podatku dochodowego.

Podsumowując – Wydawcy mogą wybrać 2 modele skali podatkowej:

  • wg skali podatkowej, opodatkowując swoje dochody wg stawek 18% i 32%
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% (jeśli taką formę wybrał i zgłosił wcześniej w Urzędzie Skarbowym).

W obydwu przypadkach Wydawcy są zobowiązani samodzielnie obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Należy także pamiętać o konieczności złożenia zeznania  PIT-36 do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego, jeśli rozliczamy się na zasadach ogólnych, lub jeżeli wybrane zostało rozliczenie w formie ryczałtu – formularza PIT-28.

Gdzie znaleźć dane w PIT-8C

W PIT-8C odpowiednia część do wskazania wysokości przychodów znajduje się w części D.

e-pit8cŹródło: e.pity.pl

Czy Convertiser wystawia PIT-8C?

Convertiser nie wystawia PIT-8C. Informacja ta została przekazana przez biuro księgowe, a także została dodatkowo potwierdzona w jednym z Urzędów Skarbowych.
Przy zawarciu umowy (w naszym przypadku umową jest regulamin), blogerzy i osoby nie posiadające działalności gospodarczej rozliczają się z przychodów najmu – tak traktowane jest udostępnienie powierzchni reklamowej na dwa sposoby – wg skali podatkowej 18% i 32% lub ryczałcie 8,5%
W sytuacji, gdy Wydawca (osoba nie prowadząca działalności gospodarczej) podpisuje z zainteresowanym klientem umowy o dzierżawę lub najem powierzchni reklamowej (w tym przypadku umową taką jest zaakceptowanie regulaminu i podanie danych niezbędnych do identyfikacji osoby), rozliczenie przychodów z tytułu wyżej wymienionej umowy dokonywane jest samodzielnie przez blogera bez obowiązku wystawiania dla niego PIT-8C. Dodatkowo należy zaznaczyć, że blogerzy wyrażają zgodę na samofakturowanie w związku z czym są wystawione w ich imieniu faktury dokumentujące sprzedaż, które również u siebie posiadają lub mogą pobrać za pomocą panelu Convertiser.

Gdzie znaleźć faktury

Wszystkie faktury znajdują się w zakładce BILING > Historia płatności. Szczegóły faktury znajdziesz po kliknięciu przycisku ZOBACZ FAKTURĘ lub numeru faktury.
Fakturę można wydrukować lub pobrać plik w formacie PDF.
Drukuj fakturę

Podsumowanie

Charakter najmu ma swoje uzasadnienie od Ministerstwa Finansów, który stwierdza, że osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.*

Zobacz artykuły dodatkowe