Główna Baza wiedzy Billing & Płatności Płatności, rozliczenia, faktura

Czas to pieniądz, zwłaszcza w internecie – doskonale o tym zdają sobie sprawę Afilianci. Dlatego automatyzacja systemu i samofakturowanie pozwala na skupieniu się na działaniach afiliacyjnych, a nie na pamiętaniu o comiesięcznym wystawianiu faktur.

Z tego wpisu dowiesz się:

 • Jak ustawić płatność na swoim koncie
 • Typy kont i podatek VAT
 • Jak możesz wypłacić swoje środki i kiedy wychodzi płatność
 • Co z fakturą?
 • Dlaczego samofakturowanie?
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby samofakturowanie było skuteczne?
 • Pełne rozwinięcie punktów prawnych, wraz z uzasadnieniem

Jak ustawić płatność na swoim koncie

Jeśli chcesz wypłacić swoje środki przejdź w panelu Convertiser do Ustawień Konta 

Ustawienia konta płatności
W sposobie płatności należy wypełnić takie dane jak:

 • sposób płatności,
 • bank (nazwę),
 • posiadacz rachunku -np. nazwę firmy,
 • BIC/SWIFT – bankowy kod identyfikujący,
 • numer konta (należy dodać prefiks z kodem kraju),
 • aktualne hasło.

Po wypełnieniu informacji, aktualizuj dane przyciskiem AKTUALIZUJ MÓJ SPOSÓB PŁATNOŚCI.

Typy kont i podatek VAT

Możesz z nami współpracować zarówno z pozycji osoby fizycznej, jak i firmy. Poniżej zobacz różnice w typach kont.

Prywatny typ konta a podatek VAT:

 • nie posiadasz działalności gospodarczej,
 • jeśli nie jesteś VATowcem – masz zapewnioną opłatę podatku przez Convertiser,
 • przy rozliczeniu roku podatkowego wypełnisz PIT 8-C uwzględniając swoje dochody jako „dochody z innych źródeł”.

Firmowy typ konta a podatek VAT:

 • masz firmę,
 • jeśli jesteś VATowcem – faktury będą wystawiane wraz z kwotą VAT, którą będziesz musiał opłacić.

Jeśli masz firmę poza granicami Polski, zalecamy zapoznać się z informacjami na temat odwrotnego obciążenia.

Uwaga – zanim faktura zostanie wygenerowana, a przelew wykonany na Twoje konto – Affiliate Manager zweryfikuje Twój numer NIP w celu sprawdzenia danych wpisanych w panelu.

Jak możesz wypłacić swoje środki i kiedy wychodzi płatność

Aby wypłacić środki (zaakceptowane i opłacone), muszą być spełnione następujące warunki:

 • Twoje konwersje muszą wynosić minimum 50 zł,
 • Konwersje muszą być opłacone przez Reklamodawcę,
 • Dane w panelu odnośnie do sposobów płatności muszą być prawidłowo wypełnione.
 • Musi być zweryfikowany NIP przez Affiliate Managera.

System został dostosowany dla wygody Wydawców – po wypełnieniu informacji dotyczących płatności, a także spełnienia minimalnego progu wypłaty – system automatycznie wygeneruje fakturę w panelu i wyśle Ci wiadomość o jej wystawieniu na adres e-mail.

Środki dla Wydawców są wysyłane 5 dnia każdego miesiąca na rachunek podany w panelu.

 

Co z fakturą?

W Convertiser nie przyjmujemy faktur drogą offline i online. System automatycznie wystawia fakturę dla Ciebie, jeżeli środki i wypełniony profil na to pozwalają. Dzieje się tak pod koniec miesiąca kalendarzowego. Każdą fakturę możesz zobaczyć, wydrukować lub pobrać w pliku w formacie PDF.

Listę wszystkich dokonanych płatności znajdziesz w zakładce BILING > Historia płatności.

Oczywiście możesz sam również złożyć wniosek o płatność, nie czekając, aż zrobi to automat. Jeśli środki są dostępne do wypłaty, wniosek składasz, wchodząc w zakładkę BILING > Złóż wniosek o płatność. Nie wpływa to jednak na szybkość otrzymania środków z konta.

 

Dlaczego samofakturowanie?

Zgodnie z zasadą samofakturowania Convertiser w imieniu Wydawcy generuje fakturę: „Ta faktura jest wystawiona przez Nabywcę w imieniu i na rzecz Sprzedawcy”. Wszystko po to, żebyś nie musiał pamiętać o rozliczeniach i fakturach, które co miesiąc stają się nieprzyjemnym obowiązkiem. W ten sposób faktury są zawsze w jednym miejscu, ponumerowane, a także możesz je wydrukować wybierając opcję DRUKUJ po lewej stronie podglądu faktury: 

Drukuj fakturę

Zalety samofakturowania:

 • Faktura wystawi się automatycznie kiedy tylko środki do wypłaty będą dostępne,
 • Nie musisz pamiętać o comiesięcznym wystawianiu faktury – system zrobi to za Ciebie,
 • Faktura jest do pobrania w pliku PDF lub do wydrukowania.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby samofakturowanie było skuteczne?

 • Konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy stronami transakcji – nabywcą i sprzedawcą. 

Porozumieniem a zarazem umową pomiędzy stronami jest akceptacja regulaminu Wydawcy w Convertiser i rejestracja konta.

 • Sprzedający musi zaakceptować każdą fakturę wystawioną przez kupującego.

Uzgadniamy z Wydawcą w punkcie 5.7 regulaminu, że Wydawca może wnieść uwagi do faktury, jednak nie potrzebujemy jego zgody na wystawienie faktury. Sposób akceptacji faktur jest zawarty w pkt. 5.7 regulaminu.

 • Faktura wystawiona przez nabywcę musi spełnić te same warunki, co standardowa faktura oraz dodatkowo zawierać adnotację „samofakturowanie”.

W Convertiser każda faktura jest opisana następująco: „Samofakturowanie: Ta faktura jest wystawiona przez Nabywcę w imieniu i na rzecz Sprzedawcy”.

 • Samofakturowanie nie zmienia sposobu rozliczania przychodu i kosztu.

Każdy podatnik może prowadzić kilka różnych serii którymi oznacza faktury, zwłaszcza z nowymi kontrahentami. Istotne jednak, aby faktury zachowywały swoją ciągłość. Dlatego faktury w Convertiser opisane są serią, która oznacza np. 000501(niezmienny numer wydawcy) /1611(rok i miesiąc wystawienia) /011(numer kolejny faktury).

Pełne rozwinięcie punktów prawnych, wraz z uzasadnieniem

PRAWO

Przepisy nie określają dokładnie co powinno znaleźć się w takim porozumieniu i w jakiej formie powinno być zawarte. Natomiast określają jakie informacje dokument powinien zawierać:

 • sprecyzowanie usług lub towarów będzie dotyczyło samofakturowanie (np. artykuły spożywcze, sprzęty elektroniczne, towary budowlane)
 • jaki będzie sposób przekazywania wystawionych faktur (np. pocztą elektroniczną)
 • jakie będą terminy ich dostarczania,
 • sposób postępowania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w dokumentach
 • długość trwania porozumienia i możliwość jego rozwiązania.

CONVERTISER

W Convertiser porozumienie jest zastosowane w regulaminie, opisane w pkt. 5.7 regulaminu dla wydawców, który mówi o tym, że:

W przypadku spełnienia warunków do wypłaty Wynagrodzenia Wydawcy w danym miesiącu kalendarzowym Convertiser wystawi w imieniu i na rzecz Wydawcy fakturę w postaci elektronicznej w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego, na co Wydawca wyraża zgodę. Każda tak wystawiona faktura dostępna będzie do pobrania z Serwisu i będzie uznawana za zatwierdzoną przez Wydawcę, jeśli nie zgłosi on uwag do jej treści w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia faktury. Convertiser poinformuje Wydawcę za pomocą poczty e-mail o wystawieniu faktury i możliwości wniesienia uwag do jej treści w wyżej wskazanym terminie.

Współpraca między nami zawsze jest określana jako usługi reklamowe. Określamy również sposób przekazywania faktur, termin i warunki ich wystawiania oraz opisany jest możliwy termin zgłoszenia nieprawidłowości od momentu wystawienia. Przepisy nie określają formy takiego porozumienia, dlatego z niektórymi Wydawcami możemy zawrzeć porozumienie indywidualne.

Źródło – http://www.bankier.pl/wiadomosc/Samofakturowanie-jak-dziala-i-kiedy-warto-z-niego-korzystac-7220203.html

 

Sprzedający musi zaakceptować każdą fakturę wystawioną przez kupującego.

PRAWO

Warto podkreślić, że także organy podatkowe uznają tzw. milczące zatwierdzenie za działanie prawidłowe. Przykładowo można tu wskazać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2014 r.(ILPP2/443-139/14-2/MN). Należy pamiętać, aby uzgodniony przez sprzedawcę i nabywcę sposób akceptacji faktur został szczegółowo opisany w umowie w sprawie samofakturowania.

Źródło – http://www.bankier.pl/wiadomosc/Samofakturowanie-jak-dziala-i-kiedy-warto-z-niego-korzystac-7220203.html

CONVERTISER

Uzgadniamy z Wydawcą w punkcie 5.7 regulaminu, że Wydawca może wnieść uwagi do faktury, jednak nie potrzebujemy jego zgody na wystawienie faktury. Sposób akceptacji faktur jest zawarty w pkt. 5.7 regulaminu.

 

Faktura wystawiona przez nabywcę musi spełnić te same warunki, co standardowa faktura oraz dodatkowo zawierać adnotację „samofakturowanie”.

PRAWO

Na dokumencie nie trzeba zaznaczać, że jego wystawcą jest nabywca, a nie sprzedawca towaru lub usługi.Jeżeli faktura wystawiana jest w imieniu zagranicznego sprzedawcy, dokument należy sporządzić stosując polskie przepisy dotyczące faktur. To wygodna zasada pozwalająca uniknąć wielu problemów związanych ze zrozumieniem zagranicznych dokumentów księgowych.

CONVERTISER

W Convertiser każda faktura jest opisana, że jest to „Samofakturowanie: Ta faktura jest wystawiona przez Nabywcę w imieniu i na rzecz Sprzedawcy”

Źródło – http://www.bankier.pl/wiadomosc/Samofakturowanie-jak-dziala-i-kiedy-warto-z-niego-korzystac-7220203.html

 

Samofakturowanie nie zmienia sposobu rozliczania przychodu i kosztu

PRAWO

Sprzedawca, który zaakceptuje fakturę wystawioną przez nabywcę powinien ująć ją w swojej ewidencji sprzedaży i na jej podstawie wyliczyć VAT do zapłaty. Z kolei nabywca powinien traktować wystawioną fakturę tak samo, jak standardowe faktury zakupowe otrzymywane od sprzedawców towarów i usług. Inaczej mówiąc może z takiej faktury odliczyć VAT, a także ująć ją w kosztach. Rozliczenia VAT-u należy dokonać w okresie przypadającym na termin, w którym faktura została zaakceptowana.

Źródło – http://www.bankier.pl/wiadomosc/Samofakturowanie-jak-dziala-i-kiedy-warto-z-niego-korzystac-7220203.html

Ogół zaleceń dotyczących zasad wystawiania faktur rekomendowanych przez Ministerstwo Finansów –  znajdziesz w dokumencie ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR – http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/f4ece3b9-3906-40f3-988b-84b61541763f

Oto najważniejsze informacje z powyższego dokumentu dotyczące faktur.

 

Faktury w formie elektronicznej

Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. W przypadku faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej:

 • podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy,
 • nabywca przesyła je lub udostępnia podatnikowi, który upoważnił go do wystawiania faktur, z uwzględnieniem zasad wynikających z procedury zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży,
 • nabywca, który wystawił notę korygującą, przesyła je lub udostępnia wystawcy faktury,
 • podmiot wykonujący dostawy dokonywane w trybie egzekucji, przesyła je lub udostępnia nabywcy i dłużnikowi – zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

 

Faktury, o różnych numeracjach/ seriach

PRAWO

Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług określają minimalne wymogi formalne faktury.

Faktura powinna zawierać m.in.:

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.

Źródło – http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/f4ece3b9-3906-40f3-988b-84b61541763f, strona 3.

CONVERTISER

Każdy podatnik może prowadzić kilka różnych serii którymi oznacza faktury, zwłaszcza z nowymi kontrahentami. Istotne jednak, aby  faktury zachowywały swoją ciągłość.

Dlatego faktury w Convertiser opisane są serią, która oznacza np. 000501(niezmienny numer wydawcy) /1611(rok i miesiąc wystawienia) /011(numer kolejny faktury).

Czyli  Faktura VAT 000501/1611/011, kolejna faktura dla tego wydawcy będzie oznaczona numerem Faktura VAT 000501/1612/012 co pozwoli zachować kolejność i chronologiczność wystawionych faktur.

Wszelkie aktualne informacje na temat fakturowania możesz znaleźć na stronie Ministarstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/pl

Podsumowanie

Samofakturowanie w Convertiser wprowadziliśmy dla wygody Wydawców. Jest to w pełni zgodne z prawem postępowanie, które akceptowalne i nie naruszające zasad księgowości. Posiada wiele zalet a dzięki automatyzacji możesz skupić się na najważniejszym – zarabianiu pieniędzy!