Wydawca

Wydawca (Afiliant) – osoba, której zadaniem jest zarobić za pomocą swojej strony internetowej, forum, bloga, czy profilu w mediach społecznościowych. Afiliant (czyli Wydawca) nastawiony na wyniki, bierze aktywny udział w promowaniu wybranego przez siebie programu. Na wybranej stronie wyświetlane są reklamy za pomocą narzędzi dostępnych w sieci afiliacyjnej. Wydawcą może zostać osoba fizyczna (nie posiadająca działalności gospodarczej) jak i firma. Otrzymuje on wynagrodzenie w postaci prowizji gdy cel danej kampanii zostaje osiągnięty (np. sprzedaż produktu). Po przyłączeniu się do sieci afiliacyjnej, każdy Wydawca otrzymuje panel, w którym widzi skuteczność swoich kampanii, a także wysokość prowizji, którą otrzyma od Reklamodawcy.