Współczynnik konwersji (Conversion Rate)

Współczynnik konwersji (Conversion Rate) – w afiliacji to podstawowy wskaźnik, który określi skuteczność podjętych działań. Jest to procent użytkowników, którzy dokonali zakupu w okresie, który jest badany (7 dni, 14 dni, 30 dni).