Prowizja

Prowizja – wynagrodzenie, które jest otrzymywane przez Wydawcę w wyniku osiągnięcia celu w wybranej kampanii, ustalone przez Reklamodawcę.